Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä 
Saara Katharina Ruskola
(2715866-8)
Suursuontie 12 B 34
00630 Helsinki
info@saararuskola.com
 
Mitä tietoja kerätään?
Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.
Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.
 
Mihin tietoja käytetään?
• Asiakassuhteen hoitamiseen
• Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
• Tilastollisiin tarkoituksiin
• Markkinointitarkoituksiin
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.
 
Kuinka tietoja säilytetään?
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.
 
Tietojen luovutus kolmansille osapuolille
Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalvelu-yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.
 
Asiakkaan oikeudet
• Tarkistusoikeus
• Oikaisuoikeus
• Oikeus peruuttaa suostumus
• Poisto-oikeus